Search

HOGWARTS ZA HR-ove

Updated: Mar 4, 2020

Da li ste se nekada zapitali “Ako HR razvija ljude…ko razvija HR?”

U potrazi za odgovorima, skoncentrisali smo na uvide koje smo dobili iz dosadašnjeg bavljenja HRom iz svih perspektiva - na nivou zajednice, individualca, korporacija i svega između. Otkrili smo da deo problema leži i u nesistematičnoj količini dostupnih informacija o HRu, raštrkanim izvorima, manjku proverenih platformi za učenje i usavršavanje, a možda najviše u neskladu između onoga za šta se budući HRovi školuju i onoga šta HR jeste - u ovom trenutku, globalno.


Zato je HR WORLD, u partnerstvu sa Bojanom Vesić Antić (Smart HR) osmislio nešto sasvim posebno.


Business School of HR - Mesto koje razvija HRove.


Naš najveći poduhvat za izgradnju HR superheroja budućnosti nastao je kao rezultat spajanja sveobuhvatnog i izuzetno sistematičnog znanja HRova iz naših redova i naše velike potrebe da pomognemo HR zajednici u celini, ali i svim kompanijama koje žele da njihov HR ima utemeljenu, zvaničnu podršku.


Cilj osnivanja škole jeste deljenje savremenog, jezgrovitog, u praksi proverenog i dokazanog znanja o aktivnostima u okviru ljudskih resursa kao i njihova praktična primena.


Koncept škole je takav da zadovoljava potrebe:


  • HR profesionalaca sa namerom da se usavršavaju u odredjenom segmentu HRa

  • Direktora kompanija koji bi želeli da znaju više o ulozi i obavezama zaposlenih u HRu, kako bi ih na pravi način razumeli i pružili im stratešku podršku

  • HR specijalista i generalista koji proširuju znanja iz svoje oblasti rada, ali i tragaju za izvorom znanja o drugim aktivnostima u okviru HRa

  • Svakoga ko razmišlja o tome da otpočne karijeru u HRu ili se prekvalifikuje u HR iz ma koje branše


Business School of HR ima 3 nivoa:


  1. Basic (upis u toku!)

  2. Advanced

  3. InnovativeSvaki nivo obuhvata 3 modula, a svaki modul podrazumeva 4 predavanja od po 80 sati i 20 sati praktičnog rada. Svaki od 3 modula sadrži 240 sati predavanja + 60 sati praktičnog rada. Zbog kompleksnosti, obima i značaja tema, kao i iz poštovanja prema HR struci - svaki nivo traje 6 meseci.


Predavanja su osmišljena tako da se jednim delom baziraju na teoriji, a drugim, većim delom na praksi. Baš iz tog razloga predavači su birani izuzetno pažljivo. Eminentni HR direktori i HR profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti ljudskih resursa koji rade u najvećim i najreputabilnijim domaćim i stranim kompanijama u regionu - to je kolektiv Business School of HR.Prvi modul, BASIC HR, počinje 27. marta.
Pozivamo vas da istražite nastavni program svih nivoa i modula, predavače i sve druge informacije putem zvaničnog sajta https://www.bshr.co.rs


Napravili smo Hogwarts za HR-ove.

Now let’s do some magic!


gif

264 views0 comments

Ljube Didića 26/1

11000 Beograd, Palilula

Kontaktirajte nas
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon