HR COMMUNITY

SERBIAN HR

COMMUNITY

Serbian HR Community (SHRC) predstavlja platformu za okupljanje HR i biznis zajednice, razmenu znanja i iskustva kroz radionice i raznovrsne događaje. Neki članovi SHRC-a takođe su predstavnici akademske zajednice i studenti sa istaknutih fakulteta.

 

Aktivnosti udruženja biće grupisane u sekcije i odnose se na aktuelne HR izazove - Digitalna transformacija, Diverzitet, Saradnja sa inostranstvom i sl. Udruženje će aktivno sarađivati sa najvišim strukturama u komapnijama kako bi uticalo na repozicioniranje HR struke.

BENEFIT CARD

HR World strategija za osnaživanje i umrežavanje HR profesionalaca obezbeđuje Benefit karticu koja pruža mogućnost kupovine HR usluga po povlašćenim cenama.

 

Sponzorska benefit kartica tokom trajanja sponzorskog paketa omogućava popust od 10% na sponzorske ponude za sve događaje koje organizuje HR WORLD a nisu obuhvaćeni ugovorom.

HR WEEK 2020 

The Biggest HR Industry Event In The Region

23rd - 27th of November

Ljube Didića 26/1

11000 Beograd, Palilula

Kontaktirajte nas
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon