Human resources.

Humanised.

HR je strateški partner biznisa. Trebalo bi da sedi za strateškim stolom i bude uključen u sve važne odluke koje organizacija donosi. Ako kompanije govore da su ljudi ključni, kako onda funkcija koja se bavi ljudima nije ključna biznis funkcija? HR kao pojedinac se nalazi u trostrukoj transformaciji – ličnoj, u toku je promena struke i ubrzano se menja organizacija, tj. najšire okruženje u kojem funkcioniše. Šta je potrebno kako bi HR adekvatno reagovao u ovako kompleksnoj situaciji? Generisanje i sistematizacija postojećih znanja i iskustava, kreiranje procesa koji odgovaraju poslovnim procesima i njihovim stalnim prilagođavanjem, ali i neprestanim ličnim usavršavanjem.
Mora se stalno raditi na osvešćivanju biznisa o benefitima koje HR sektor donosi. Iako izgleda da je jako teško, u ovako kompleksnoj situaciji nikada nije bilo lakše „dokazati“ da su nosioci promena na početku i na kraju uvek ljudi te da stoga HR prirodno ima ogroman značaj u fasilitiranju tih promena od životne važnosti za sistem.

Nedostajući element u prihvatanju HR-a od strane biznisa jeste tvrdnja da „HR ne razume biznis“. Kako smo ovo čuli dosta puta, HR World se bacio na istraživanje te teme. Posle godinu dana aktivnog istraživanja ove misterije koja je veoma česta u organizacijama svih gabarita, došli smo do zaključka –
HR ne razume biznis.
HR JE BIZNIS.
CREATIVE HR
HR World Magazine
HR Podcast
HR TV
HR VR Lab
HR MILLENNIALS
HR Starter
HR Starter Alumni
Job At First Sight
COACHING CULTURE
 Coaching Magazine
Coaching Day
Coaching Hub 
HR COMMUNITY
Benefit Card
Serbian HR community
WELLBEING HR
HR Walk
HR Retreat
HR Trail race
HR PROFESSIONALS
Business School of HR
HR Accelerator
HR Shop
HR Chat
HR EVENTS
HR WEEK
Disrupt HR
Ostanite u toku
sa dešavanjima i svetskim trendovima u HR-u
Ali Ayaz Workshop.png

Ljube Didića 26/1

11000 Beograd, Palilula

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
Kontaktirajte nas

© 2023 by Klein Private Equity. Proudly created with Wix.com