Human resources.

Humanised.

HR je strateški partner biznisa.
 
 
Trebalo bi da sedi za strateškim stolom i bude uključen u sve važne odluke koje organizacija donosi. Ako kompanije govore da su ljudi ključni, kako onda funkcija koja se bavi ljudima nije ključna biznis funkcija? HR kao pojedinac se nalazi u trostrukoj transformaciji – ličnoj, u toku je promena struke i ubrzano se menja organizacija, tj. najšire okruženje u kojem funkcioniše. Šta je potrebno kako bi HR adekvatno reagovao u ovako kompleksnoj situaciji? Generisanje i sistematizacija postojećih znanja i iskustava, kreiranje procesa koji odgovaraju poslovnim procesima i njihovim stalnim prilagođavanjem, ali i neprestanim ličnim usavršavanjem.
Mora se stalno raditi na osvešćivanju biznisa o benefitima koje HR sektor donosi. Iako izgleda da je jako teško, u ovako kompleksnoj situaciji nikada nije bilo lakše „dokazati“ da su nosioci promena na početku i na kraju uvek ljudi te da stoga HR prirodno ima ogroman značaj u fasilitiranju tih promena od životne važnosti za sistem.

Nedostajući element u prihvatanju HR-a od strane biznisa jeste tvrdnja da „HR ne razume biznis“. Kako smo ovo čuli dosta puta, HR World se bacio na istraživanje te teme. Posle godinu dana aktivnog istraživanja ove misterije koja je veoma česta u organizacijama svih gabarita, došli smo do zaključka –
HR ne razume biznis. HR JE BIZNIS.

HR WORLD MAGAZIN

TEMA BROJA: Change Management and Innovation

02 DISRUPTION

SERBIAN HR COMMUNITY

Deljenje najboljih HR praksi

KORPORATIVNI ČLANOVI

SHRC INTERAKTIVNI MEET UP 

Besplatno za članove SHRC zajednice!

18. jun

HR WORLD BLOG

Mesto gde ćete pronaći intervjue sa HR ekspertima,

članke iz prethodnih HR World magazina i jedinstvene

uvide u HR funkciju u 21. veku

Glas svakog HRa, izražen u formi jednostavnih, kvalitetnih i korisnih predmeta. Svaki proizvod je lični iskaz.

Kupovinom proizvoda iz HR SHOP-a direktno pomažete neprofitne HRW projekte namenjene jačanju HR zajednice.

HR SHOP

Ljube Didića 26/1

11000 Beograd, Palilula

Kontaktirajte nas
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon