Učesnici februarskog HR Chat-a bili su ambasadori Coaching hub-a:

Petar Kosovac, Marijana Andrić, Nikola Ilijin, Nikola Rajić kao i Nevena Stanisavljević.

HR Chat tema “Kako uvesti koučing kulturu?” povezana je sa nastankom Coaching hub koncepta i podignuta je na sledeći nivo – Kako uvesti i UBRZATI koučing kulturu u kompaniji?

Jedan od ključnih uvida bila je identifikacija bolne tačke razvoja korporativne koučing kulture – srednji nivo menadzmenta. Koučing kao metod razvoja još uvek u najvećem broju kompanija ostaje kao privilegija top i višeg menadzmenta.Zaključak je da srednji nivo menadzmenta jeste mnogobrojan i da kompanije često nemaju budzet koji to moze da isprati. Coaching hub će ponuditi kompanijama rešenje ovog izazova uz mogućnost da u istom procesu kompanije budu društveno odgovorne i pomognu koučing sceni da se razvija.

Došlo se i do zaključka da je koučing u nekim kompanijama “vaspitno-popravna” mera, te da se uvodi zaposlenima kojima je to poslednja šansa. Kroz besplatne radionice i savetovanja Coaching hub želeo bi da doprinese podizanju svesti o načinu korišćenja i benefitima koučing. Tada je moguće pravilno trasirati i pratiti faze uvođenja koučing kulture, ali i ostvarenih rezultata.

Koučing kulturu je moguće uvesti. Proces je zahtevan, ali daje dobre rezultate (ako se zaista poštuju postavljeni principi). Coaching hub kao biznis inkubator će kroz podršku novim koučing praksama i uključenim kompanijama predstavljati svojevrstan akcelerator uvođenja i širenja koučing kulture. Radujemo se tome…

Sledeći nivo razgovora bice na temu – Kako uvesti, ubrzati i ZADRŽATI koučing kulturu? Podelićemo sa vama još uvida sa ovog HR Chat događaja. Ukoliko želite podelite ih i vi sa nama – Šta je za vas koučing kultura?